13 juli 2017

Varkensprijzen in vrije val

  Vlaamse biggenprijs €41.5 (-2.5) Westvlees €1.24 (-0.05) Danis €1.20 […]